Tools and Equipment for Rental

  • formwork
  • Doki
  • Scaffolding and Supplies
  • Others
Наименование Описание Цена Забележка
Ъгъл голям метален
Колони кръгли Ф300 (кофраж) к-т 6бр. H=2,68
Метални платна “Универсал” 250/50

 see more

Наименование Описание Цена Забележка
ДОКИ 245
ДОКИ 290
ДОКИ 330

 see more

Наименование Описание Цена Забележка
Тръбно скеле
Фасадно скеле
Бояджийско скеле

 see more

Наименование Описание Цена Забележка
Кулокран COMANSA H28 L28
Кулокран COMEDIL H30 L50
Хаспел H21 / 500кг.

 see more

Our Projects


Търговски център “Алати”

Търговски център
“Алати” – Варна


Жилищна кооперация

Жилищна сграда с обществено
обслужване – банка

Highest Level of Professionalism and Quality

Постоянно усъвършенстване

Усъвършенстване организацията на извършваните услуги, чрез анализ на резултатите от тях и степента на удовлетвореност на клиентите.

Експертен екип

Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията към услугите и демонстрирането им пред нашите клиенти.

Високо ниво на доверие

Утвърждаване на доверие и коректност в отношенията с клиентите и търговските партньори.

Утвърдени процеси за високо качество

Ясно определени изисквания и взаимоотношения по отношение на качеството на всички нива и на всеки служител на дружеството и осигуряване на условия за изпълнението им.

PARTNERS