Conditions of Use

HomeConditions of Use

1.1. Уважаеми посетители на уеб сайт www.gradstroi.com моля, запознайте се с настоящите общи условия. Моля, преди да използвате настоящия уебсайт, прочетете ги внимателно. В случай че използвате настоящия уебсайт, Вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно. Моля, не използвайте този уебсайт в случай, че не приемате тези условия.

1.2. Настоящите Условия за ползване на уеб сайт www.gradstroi.com уреждат взаимоотношенията между „ГРАДСТРОЙ” ЕООД и всеки Клиент на уебсайта www.gradstroi.com  (наричан по-долу „уебсайт”).
1.3. „ГРАДСТРОЙ” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200006521, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Априлов” №20, представлявано от Управителя Руслан Милков Стефанов.
1.4. „Клиент” е всяко лице, което ползва предоставяните чрез уебсайта услуги.
1.5. Клиентът е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на уебсайта. В случай на несъгласие с настоящите Условия за ползване на уебсайта, Клиентът не следва да използва този уебсайт. В случай на използване на настоящия уебсайт, то ще се счита за съгласие с настоящите Условия за ползването му. Предоставяне на лична информация от Клиента се смята съгласие за събиране и ползване на същата в съответствие с настоящите общи условия.
1.6. Публикуваните Условия за ползване на уебсайта могат да бъдат променяни периодично в случай на необходимост от допълване на нови характеристики към продуктите и услугите на „ГРАДСТРОЙ” ЕООД, нормативни промени или други причини. „ГРАДСТРОЙ” ЕООД може да изменя тези Условия по всяко време, като публикува изменената версия на Уебсайта. Променената версия се счита влязла в сила от момента на публикуването й. В случай че Клиентът не е съгласен с Условията за ползване на уебсайта, то Клиентът може по всяко време да прекрати ползването му, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.

  1. РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията в сайта е доброволна и напълно безплатна. Регистрация в уебсайта ще е необходима единствено в случай че желаете да изпратите запитване във връзка с дейността на дружеството и услугите, предлагани от „ГРАДСТРОЙ” ЕООД.

  1. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. В случай че Клиентът се регистрира и предостави данни на „ГРАДСТРОЙ” ЕООД, изпрати кореспонденция, електронна поща или друга информация, свързана с услугата, предоставяна от „ГРАДСТРОЙ” ЕООД , то дружеството ще запази тези  данни с цел проследяване и оценяване качеството на услугата, предотвратяване на евентуални нарушения, подобряване качеството на предоставените услуги.

Уебсайтът на „ГРАДСТРОЙ” ЕООД съхранява електронна поща и кореспонденция единствено и само относно услугата, предоставяна на Клиента.
3.2. Потвърждавайки желанието за ползване на услуги, предоставяни чрез настоящия уебсайт, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от „ГРАДСТРОЙ” ЕООД на всички предоставени и/или законосъобразно придобити от „ГРАДСТРОЙ” ЕООД данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

      4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

„ГРАДСТРОЙ” ЕООД декларира, че по никакъв начин няма да предоставя или разкрива каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на нормативно закрепените си задължения. „ГРАДСТРОЙ” ЕООД може да предоставя лични данни на Клиента само и единствено на тези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на „ГРАДСТРОЙ” ЕООД.

  1. ОБЩИ

Обявените услуги са само част от услугите, които може да ползвате от „ГРАДСТРОЙ” ЕООД. В случай че имате интерес към допълнителни услуги може да отправите запитване на контактната форма. В случай, че желаете да публикуваме платено търговско съобщение на нашия уебсайт Вие имате възможност да направите това попълвайки контактната форма. Наш служител ще се свърже с Вас, за да уточните детайли.

     6.ДРУГИ

В случай че сте избрали услуга от нашия уебсайт, то може да отправите запитване чрез контактната форма. Наш служител ще се свърже с Вас, за да отговори на Вашите въпроси.

Настоящите Условия за ползване на уебсайта www.gradstroi.com са приети на 19.12.2016г.